شیطان و دستیارانش

شیطان و دستیارانش

شيطان و يکصد دستيارش هر عملي که مهمتر باشد شياطين بيشتر در مقام فريب بشر هستند حضرت صادق(ع) مي فرمايد: کسي که امانتي نزدش سپرده شد و به صاحبش بگردانيد هزار گره از گره هاي آتش را از گردن خود باز نموده است. پس دراداي امانت...