جلیلی به تبریز می‌ر‌ود

جلیلی به تبریز می‌ر‌ود

در ادامه سفرهای استانی سعید جلیلی، روز شنبه ۱۸ خرداد، مردم تبریز میزبان این کاندیدای ریاست جمهوری خواهند بود.به گزارش خبرگزاری تسنیم ، سعید جلیلی بعد از دیدار با مردم اردبیل، به تبریز می‌آید تا در دیدار با مردم شریف...