تباه شدن عابد بر اثر زرق و برق دنیا

تباه شدن عابد بر اثر زرق و برق دنیا

عابد پيشنهاد شاه را نپذيرفت ، يکى از وزيران به عابد گفت : ((به پاس ‍ احترام شاه ، شايسته است که چند روزى وارد شهر گردى و در مورد ماندگارى در شهر، آنگاه تصميم بگيرى . اختيار با تو است ، اگر خواستى در شهر مى مانى و اگر نخواستى...