خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "تاريخ غيبت كبري"

تقسیم بندی روایاتی که آینده را پیش بینی کرده اند

تقسیم بندی روایاتی که آینده را پیش بینی کرده اند

 رواياتي كه دلالت بر وقوع رويدادهاي مشخصي در آينده مي كند سه گونه است: اول :رواياتي كه به صراحت مربوط به ظهور حضرت بقيةالله است. چنانكه اين صراحت را در بسياري از روايات شيعه اماميه مي بينيم كه همگي به همين منظور براي اثبات...

لجام گسیختن عرب و سلطه بر شهرهای خود و خروج از سلطه عجم

لجام گسیختن عرب و سلطه بر شهرهای خود و خروج از سلطه عجم

 اين همان خصوصيتي است كه در اين دوره با آن سر و كار داريم. دوران انقلابها و نهضتها در كشورهاي عربي به انگيزه آزادي از قيد و بند استعمار خارجي و نفوذ حكومت اجانب و دخالت بيگانگان در سرنوشت آنان، گسيختن لجام تعبيري مجازي يا...