تاج‌زاده پازلِ هتاکی به علامه مصباح را تکمیل کرد/تنها گروه خطرناک در انتخابات،طیف نزدیک به مصباح است!

تاج‌زاده پازلِ هتاکی به علامه مصباح را تکمیل کرد/تنها گروه خطرناک در انتخابات،طیف نزدیک به مصباح است!

مصطفی تاج‌زاده که به دلیل توانایی همزمان حبس در سیاه‌چاله‌های مخوف! در ایران و دسترسی کامل و آزاد به اطلاعات روز و همچنین امکانات ارتباطی کامل نظیر اینترنت پرسرعت، به عنوان پدیده‌ای تاریخی شناخته می‌شود، در یادداشت...