انتشار فیلم موهن وسیله‌ای برای‌ بازگرداندن آمریکا به مسیر دل‌خواه صهیونیست‌هاست

انتشار فیلم موهن وسیله‌ای برای‌ بازگرداندن آمریکا به مسیر دل‌خواه صهیونیست‌هاست

خبرگزاری فارس: تیری میسان نوشت: انتشار فیلم «بی‌گناهی مسلمانان» که چهره‌ای نادرست از اسلام به تصویر می‌کشد، موجی از خشم را در جهان اسلام بدنبال داشت، این فیلم وسیله‌ای برای بازگرداندن واشنگتن به مسیر دلخواه...