گدایی بیت العدل از اغنام الله + سند

گدایی بیت العدل از اغنام الله + سند

به گزارش خبرنگار فرهنگی مشرق، به نظر میرسد که کمک های مالی کشورهای استکباری که بزرگترین حامی این فرقه دست ساز میباشند رو به پایان نهاده و این فرقه برای سر پا ماندن به هر قیمتی، به گدایی از پیروان خود روی آورده تا...