شعر/بوی ظهور می‌رسد از کوچه‌های ما

شعر/بوی ظهور می‌رسد از کوچه‌های ما

شعر زیر کاری از علی ناظمی در وصف امام زمان (عج) و موضوع انتظار می باشد که در غروب جمعه 25/11/92 می خوانید؛ بوی ظهور می رسد از کوچه های ما نزدیک تر شده به اجابت دعای ما ...