بهترین پَــ نــَ پــَ ها را اینجا بخوانید

بهترین پَــ نــَ پــَ ها را اینجا بخوانید

*رفتم پمپ بنزین میگم ۴۰ تا بزن. میگه ۴۰ لیتر؟ پ ن پ ۴۰ تا قاشق چای خوری. *از دل درد دارم می میرم. جلوی دستشویی دارم پیچ و تاب می خورم. بعد از ۲ ساعت طرف اومده بیرون میگه دستشویی داری؟ میگم پ ن پ دیدم فضای مناسب و دلبازیه اومدم...