بهترین و بدترین مشاغل برای سلامتی

بهترین و بدترین مشاغل برای سلامتی

بدترین شغل‌ها برای سلامتی:مشاغل پشت میزی: تحرک ناکافی در طولانی مدت می‌تواند آثار زیانباری برای سلامتی به همراه داشته باشد.آتش‌نشانی/افسران پلیس: در هر دو شغل جراحت زیادی به فرد وارد می‌شود و مرگ و میر در این دو شغل...