استخدام تحلیل‏گرانی با چشم برزخی توسط بهاییان!

استخدام تحلیل‏گرانی با چشم برزخی توسط بهاییان!

 هفت تروریست بهایی در حالی مراحل رسیدگی به پرونده‏شان در محاکم قضایی پیگیری می‏شود که برخی رسانه‏های خارجی با ایجاد موج‏های خبری، نه تنها درصدد معصوم نشان دادن آنها برآمده‏اند، بلکه به این بهانه، جمعیت اعضاي فرقه...