در ادامه سیاست‌های ضدایرانی/انجمن منتقدان آمریکا بهترین جوایز خود را به “آرگو” و بن افلک هدیه داد

در ادامه سیاست‌های ضدایرانی/انجمن منتقدان آمریکا بهترین جوایز خود را به “آرگو” و بن افلک هدیه داد

انجمن منتقدان آمریکا بهترین جوایز خود را به "آرگو" و بن افلک هدیه داد انجمن منتقدان آمریکا دیشب مصادف با 10 ژانویه برگزیدگان خود را معرفی کرده و جایزه بهترین فیلم را به اثر ضدایرانی "آرگو" دادند. به گزارش خبرگزاری مهر به...