محمدعلی اوحدی از بنیانگذاران هنر تلاوت قرآن به فرزند شهیدش پیوست

محمدعلی اوحدی از بنیانگذاران هنر تلاوت قرآن به فرزند شهیدش پیوست

خبرگزاری فارس: «محمدعلی اوحدی» از بنیانگذاران هنر تلاوت قرآن کریم در ایران در سن حدود ۸۰ سالگی شب گذشته درگذشت و به فرزند شهیدش پیوست. محمدعلی اوحدی خبرگزاری فارس: محمدعلی اوحدی از بنیانگذاران هنر تلاوت قرآن به فرزند...