مادر حضرت علی اکبر (ع) کیست؟

مادر حضرت علی اکبر (ع) کیست؟

مادر لیلی میمونه دختر ابو سفیان و مادر میمونه دختر ابی العاص بن امیه بوده است،عروه بن مسعود يكي از سادات اربعه در اسلام و از عظماي معروفين است.نام همسر امام حسین علیه السلام در تاریخ؛ لیلی، آمنه، بّره یاد شده است.نسب ...