چند بمب اتمی در دنیا وجود دارد؟

چند بمب اتمی در دنیا وجود دارد؟

روسیه تنها با آمریکا درباره زاردخانه اتمی اش گفتگو می کند و با هیچ طرف دیگری در این باره اطلاعاتی نمی دهد. مرکز تحقیقات صلح بین المللی استوکلهم روز دوشنبه آماری از تعداد بمب اتمی ها موجود در جهان اعلام کرد. به گزارش...