هدف واقعی بمباران کردن ماه چیست؟!

هدف واقعی بمباران کردن ماه چیست؟!

به گزارش فارس، ويكتور تورن با درج مقاله‌اي با عنوان " طرح بمباران ماه توسط ناسا در هاله‌اي از اسرار " در نشريه آمريكايي آمريكن‌فري پرس، نوشت: ناسا قصد دارد نهم اكتبر 2009 ماه را بمباران كند. بسياري از آمريكايي‌ها مي پرسند:...