نشریات غربی افشا کردند :تسلیحات سوئیسی در خدمت معارضان سوری

نشریات غربی افشا کردند :تسلیحات سوئیسی در خدمت معارضان سوری

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی "بلیک"،به تازگی تصویری منتشر شده است که نشان می‌دهد در حمام خون به راه افتاده در سوریه از تسلیحاتی که یکی از کارخانه‌های سوئیسی تولید می‌کند، استفاده می‌شود. بر اساس این...