تک تیراندازان لیزری که فقط به مغز شلیک می کنند!

تک تیراندازان لیزری که فقط به مغز شلیک می کنند!

...«بیشترشان با اصابت گلوله به سر کشته شده‌اند. با دقت و نشانه‌گیری دقیق و حرفه‌ای. مکان جنایت: خیابان‌ها، محل شلیک: از روی پشت‌بام‌ها. سلاح: تفنگ تک‌تیرانداز لیزری. گزارش پزشکان: کشته‌ها از تظاهرات‌کنندگان تونسی،...