زنی سیاستمدار در قرآن

زنی سیاستمدار در قرآن

بعد از گزارش هدهد درباره ملكه يمن حضرت سليمان عليه السلام نامه‏اى نوشت و به هدهد داد تا آن را بسوى ايشان ببرد و سپس در كنارى قرار گيرد و عكس العمل آنها را مشاهده كند .   آنچه در اينجا مهم است عكس العمل ملكه سبا در برابر...