علت بستری‌ شدن عفت‌ مرعشی چیست؟

علت بستری‌ شدن عفت‌ مرعشی چیست؟

علت بستری‌شدن عفت‌مرعشی چیست؟ خانم مرعشی روز دوشنبه دچار دل درد شد که سونوگرافی علت آن را تشخیص نداد و این درد بامداد امروز دوباره عارض و در بیمارستان مشخص شد که به دلیل زخم اثنی عشر بوده است. گروه سیاست مشرق- عفت مرعشی...