بزرگترین بحران قرن در آمریکا +عکس

بزرگترین بحران قرن در آمریکا +عکس

تصویر متعلق به خیل عظیم بیکاران در صف، برای شرکت در یک مصاحبه استخدام شغلی T ایالات متحده امریکا، دوره رکود بزرگ و در سال ۱۹۳۰است .رکود بزرگ اقتصادی در ایالات متحده آمریکا در روز ۲۹ اکتبر، سال ۱۹۲۹ آغاز شد.روزی که برای...