شاعری که در «کما» از غربت درآمد+عکس

شاعری که در «کما» از غربت درآمد+عکس

از اين رسم غريب گله نمي‌كنيم؛ سال‌ها مي شود كه اينگونه است و ما هم عادت كرده‌ايم. كما بهانه خوبي‌ست براي ما تا دور و برمان را دقيق‌تر نگاه كنيم و «خليل عمراني» را ببينيم كه روي تخت بيمارستان افتاده است. شاعري را ببينيم...