اسلامی شدن قوانین یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا

اسلامی شدن قوانین یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا

کشور کوچک برونئی واقع در جزیره ی بورنئو مقدمه ای از شریعت و احکام اسلامی را رسما تصویب کرد. به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، «سلطان حسن بولکیاه» پادشاه کشوربرونئی، در یک سخنرانی رسمی، قانون جدید مجازات اسلامی...