بررسی سوابق، رویکردها و برنامه کاری جیلیان برنز

بررسی سوابق، رویکردها و برنامه کاری جیلیان برنز

پس از موفقيت‏هاي اخير سربازان گمنام امام زمان (عج) مبني بر دست‏گيري 20 نفر در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌‏اي كشورمان، تحركات كشورهاي غربي براي جبران اين شكست اطلاعاتي افزايش يافته است....