نقشه دالای‌لاما برای ایجاد یک اسرائیل بودایی در شرق آسیا

نقشه دالای‌لاما برای ایجاد یک اسرائیل بودایی در شرق آسیا

این درگیری‌ها بیش از یک ماه است که آغاز شده و طی آنها بیش از 73 مسلمان ساکن آسام توسط افراد قبیله بودو کشته شده و 400 هزار مسلمان نیز آواره و مجبور به ترک خانه و زندگی خود شده‌اند....