برترین معیار شناخت حق از باطل

برترین معیار شناخت حق از باطل

بهترین معیار و ملاک شناخت حق از باطل چیست؟ پاسخ این سۆال را مى توان با توجه به آیه 1 سوره «فرقان» بدست آورد، در این آیه مى خوانیم: «پر برکت و زوال ناپذیر است خدائى که «فرقان» را بر بنده اش نازل کرد، تا جهانیان را انذار...