برابری ارث دختر و پسر از دیدگاه مراجع

برابری ارث دختر و پسر از دیدگاه مراجع

بر همين اساس خبرنگار پایگاه خبری شيعه آنلاين، موضوع امكان برابري ارث دختر و پسر را از برخی مراجع عظام تقلید پرسش نموده، كه در ذيل از نظرتان مي‌گذرد: پرسش مطرح شده: مرجع عاليقدر جهان اسلام سلام عليكم با توجه به جايگاه و...