بداء چیست ؟

بداء چیست ؟

پاسخ اين پرسش را به قلم مرجع و استاد بزرگوار حضرت آيت‌الله العظمي سبحاني تقديم خوانندگان گرامي موعود مي‌كنيم. «بداء» از عقايد اسلامي است كه همة مسلمانان جهان بدان عقيدة راسخ دارند، به شرط آنكه درست تفسير شود. برخي...