بایسکل اهدایی رییس جمهور آلمان به پسر کرزی

بایسکل اهدایی رییس جمهور آلمان به پسر کرزی

سبد اين دوچرخه پر از شكلات بود و هديه‌ اي نيز در قسمت پشتي آن قرار داشت. اين نخستين ديدار وولف از افغانستان محسوب مي شود. پيش از اين آنگلا مركل، صدراعظم آلمان در دسامبر سال گذشته به افغانستان سفر كرده بود. در مه...