باکو و تل آویو چقدر به هم نزدیکند؟

باکو و تل آویو چقدر به هم نزدیکند؟

موضوع روابط دولت باکو با رژیم صهیونیستی، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و هراز‌گاه، انتشار اخباری همچون احتمال واگذاری پایگاه نظامی از سوی باکو به رژیم صهیونیستی، بر حساسیت موضوع...