حذف دوحه و باکو از رقابت های میزبانی المپیک ۲۰۲۰ / مادرید، توکیو و استانبول در مرحله نهایی

حذف دوحه و باکو از رقابت های میزبانی المپیک ۲۰۲۰ / مادرید، توکیو و استانبول در مرحله نهایی

"خوان آنطونیو سامارانش" عضو اسپانیایی کمیته بین المللی المپیک در این باره گفت: این برای سومین مرتبه است که به مرحله نهایی رقابت برای کسب میزبانی المپیک راه می یابیم. در این رقابت تنها یک مدال طلا اعطا می شود بارها مدال های...