بالاترین مقام‌های سیاسی ایرانی تبار دنیا +عکس

بالاترین مقام‌های سیاسی ایرانی تبار دنیا +عکس

سیروس حبیب در انتخابات ششم نوامبر ۲۰۱۲ از حزب دموکرات امریکا به مجلس قانون گذاری امریکا در واشنگتن راه پیدا کرده است. او اولین ایرانی تباری است که توانسته با کسب کرسی ۴۸، وارد مجلس نمایندگان واشنگتن بشود. پیش از این نیز...