دانش آموزان شهرستان های استان تهران طعم جبهه را می چشند

دانش آموزان شهرستان های استان تهران طعم جبهه را می چشند

به گزارش روابط عمومی باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت؛ بر اساس تفاهم نامه ای که به امضای جواد خضرایی مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت و رحیم زمانی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران رسید ، دانش...