بازی آنلاین «شلیک به مرتد» تولید شد + لینک دانلود

بازی آنلاین «شلیک به مرتد» تولید شد + لینک دانلود

فارس: در واکنش به توهین خواننده مرتد به ساحت امام هادی بازی بازی آنلاین «شلیک به مرتد» تولید و به صورت رایگان در فضای مجازی قرار گرفت. در واکنش به تقدس زدایی و هتک حرمت امام دهم شیعیان، حضرت علی نقی، امام هادی علیه السلام...