پاسخ جنتی درباره بازگشت شجریان و فتنه‌گران

پاسخ جنتی درباره بازگشت شجریان و فتنه‌گران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیش‌تر صحبت‌هایی را درباره برداشتن ممیزی پیش از انتشار کتاب مطرح کرده بود و این حرفش بازتاب‌های زیادی داشت، گفت: نمی‌توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم. به گزارش فرهنگ نیوز ، علی جنتی وزیر...