برنامه ریزی برای نسل کشی یهودیان ادعایی بی پایه و اساس

برنامه ریزی برای نسل کشی یهودیان ادعایی بی پایه و اساس

نشريه انتقادي " بارنزريويو " در گزارشي ادعاهاي پيرامون " كنفرانس ونسي " و طرح نسل‌كشي يهودي‌ها را مورد نقد و بررسي قرار داده است. گزارش " بارنزريويو " با بررسي اعترافات افسر نازي آغاز مي‌شود: در 27 آگوست 1945 روزنامه "...