طرح رژیم صهیونیستی برای احداث معبد یهودی در زیر باب المغاربه

طرح رژیم صهیونیستی برای احداث معبد یهودی در زیر باب المغاربه

به گزارش این موسسه، طرح مذکور خطر بزرگی برای مسجد مبارک الاقصی به شمار می رود و منجر به آشکار شدن باب النبی واقع در زیر باب المغاربه که به سوی مناطق واقع در زیر مسجد الاقصی باز می شود، خواهد شد....