«بابابزرگ جبهه‌ها»امروز به شهدا پیوست

«بابابزرگ جبهه‌ها»امروز به شهدا پیوست

«صفرقلی رحمانیان» پیرترین رزمنده دفاع مقدس که چند روز پیش به علت کهولت سن در بیمارستان بستری شد، به رحمت ایزدی پیوست و مهمان پیر و مرادش، امام خمینی (ره) و همرزمان شهیدش شد. صفرقلی رحمانیان ...