حاشیه‌های حضور تیم ملی ایران در ایتالیا

حاشیه‌های حضور تیم ملی ایران در ایتالیا

*تمرینات تیم ملی ایران در سالن پالازاکای مودنا در هر نوبت تماشاگران ویژه ای که از بازیکنان سابق بزرگ والیبال دنیا و ایتالیا هستند، دارد که برای دیدن تمرینات ولاسکو در تیم ایران به سالن می آیند و معمولا ولاسکو بعد یا قبل...