ایران برگر نیم میلیاردی شد!

ایران برگر نیم میلیاردی شد!

پنج فیلم سینمایی موفق به اکران در نوروز شدند که در این میان فیلم سینمایی «ایران برگر» با فروش ۴۶۰ میلیون تومان گوی سبقت را از رقبایش ربود. به گزارش پرچم های سیاه ،امسال هم نوروز با اکران پنج فیلم سینمایی در گروه‌های...