اولین کنفرانس خبری «أبوبکر البغدادی» برگزار می شود!

اولین کنفرانس خبری «أبوبکر البغدادی» برگزار می شود!

رسانه هایی که مایل به تصویر برداری و پخش مستقیم از این کنفرانس هستند، مشخصات رسانه خود را به آدرس اعلام شده ارسال کنند تا به آنها خبر داده شود. به گزارش شیعه آنلاین، اخبار رسیده از عراق حاکی از آن است که گروهک تروریستی -...