اولین زنی که مد را به ایران آورد

اولین زنی که مد را به ایران آورد

این مختص ایران نیست و در تمام دنیا افراد بسیاری هستند که به دنبال مد هستند.اما مد چگونه وارد ایران شد و اولین چیزی که به عنوان مد در کشور اصطلاح شد چه بود. به گزارش مشرق، حتما متوجه شدید وقتی پوشاکی در ایران مد می شود...