توهین شبکه وهابی به اهل سنت

توهین شبکه وهابی به اهل سنت

این مدیر شبکه وهابی در ادامه افزود: «نفرین خدا و مردم بر آنها باد.»گفتنی است وهابیت از این که علمای بیدار اهل سنت با روشن گری های خود در راستای وحدت اسلامی حرکت می کنند و همواره مذاهب مختلف را به تعامل با یکدیگر دعوت ...