گزارش ناخوشایند لوختر از وقایع هولوکاست

گزارش ناخوشایند لوختر از وقایع هولوکاست

مجله " بارنز ريويو " (TBR) خلاصه‌اي از گزارش لوختر را كه توسط خود او نگاشته شده است منتشر نموده و مي‌نويسد: در سال 1988 "فرد لوختر " يكي از مقامات برجسته آمريكايي در زمينه ساخت اتاق‌هاي گاز براي استفاده در مجازات‌هاي اعدام در...