انقلاب اسلامى بزرگ‏ترین پرسش در ذهن انسان غربى

انقلاب اسلامى بزرگ‏ترین پرسش در ذهن انسان غربى

انقلاب اسلامى ایران بزرگ‏ترین پرسش را در ذهنیت انسان غربى ایجاد كرده است. كثرت كتاب‏ها، پایان‏نامه‏ها، مقالات، كنگره‏ها و همایش‏هایى كه تا كنون از جانب غرب درباره انقلاب اسلامى به ثبت رسیده است، بهترین موءید این...