انفاق نان جو

انفاق نان جو

اگر عزيزان شفا يابند، سه روز روزه بگيرند. خود حسن و حسين عليهماالسلام و فضه که خادمه آنها بود نيز نذر کردند که سه روز روزه بگيرند. چيزى نگذشت که خداوند به هر دو شفاى عنايت فرمود. روز اول را روزه گرفتند در حالى که غذايى در...