چند ماهواره شما را رصد می کنند؟ + عکس

چند ماهواره شما را رصد می کنند؟ + عکس

به گزارش انعکاس، همان‌طور که در عکس بزرگ زیر مشاهده می‌کنید، ماهواره‌های مخابراتی همگی روی یک خط قرار گرفته‌اند. این ماهواره ها در مداری بالای استوای زمین و به ارتفاع ۳۶هزار کیلومتر از سطح آن قرار گرفته‌اند،...