واکنش انصارلله به دخالتهای سعودی

واکنش انصارلله به دخالتهای سعودی

سخنگوی جنبش انصارالله با انتقال گفتگوهای احزاب و جریانهای سیاسی به خارج از این کشور مخالفت کرد . به گزارش پرچم هاي سياه به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، محمد عبدالسلام با رد ادعای موضعگیری شورای همکاری خلیج فارس در قبال...