انسان بى نیاز کیست ؟

انسان بى نیاز کیست ؟

یكى از اصحاب امام صادق (ع ) كه همواره به خدمت آن حضرت مى رسيد، مدتى غايب شد، روزى يكى از آشنايان او به حضور امام صادق (ع ) آمد، امام از پرسيد: فلانى كجاست ؟ حالش چطور است ؟... ...