ثواب خواندن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و انا انزلناه در نماز

ثواب خواندن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و انا انزلناه در نماز

خداوند توفيق انجام بهترين اعمال مردم را به او عنايت فرموده است، عقیق:ابو الحسن عبدى از امام صادق «ع» روايت كرده است: هر كس در هر ركعت از نماز مستحبّى سوره‏ هاى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و انّا انزلناه و آية الكرسى را...